درس نهم دوره اعتماد به نفس پولادین

به درس نهم از دوره آموزشی “اعتمادبه نفس پولادین،” خوش آمدید.

امروز در این درس در مورد موضوعات زیر صحبت خواهم کرد:

تیک آکادمی اعتماد به نفس کریم زاده داستان زندگی من و تغییر باورهایم

تیک آکادمی اعتماد به نفس کریم زاده ماجرای عجیب خانمی که پایش نشکسته بود!

تیک آکادمی اعتماد به نفس کریم زاده نتایج مهمی که با تغییر باورهایم در زندگی ام رقم زدم

تیک آکادمی اعتماد به نفس کریم زاده انسان موجودی خلق کننده و برتر

تیک آکادمی اعتماد به نفس کریم زاده معرفی کتاب فوق العاده فکر بزرگ برای تغییر باورها

برای دانلود فایل  ویدیویی و فایل صوتی  روی دکمه های زیر کلیک کنید: