درس هشتم دوره اعتماد به نفس پولادین

به درس هشتم از دوره آموزشی “اعتمادبه نفس پولادین،” خوش آمدید.

امروز در این درس در مورد موضوعات زیر صحبت خواهم کرد:

تیک آکادمی اعتماد به نفس کریم زاده قانون زندگی، قانون باور

تیک آکادمی اعتماد به نفس کریم زاده تحقیق شوکه کننده و بسیار جالب در مورد باور

تیک آکادمی اعتماد به نفس کریم زاده آگاه شدن به باورها

تیک آکادمی اعتماد به نفس کریم زاده آنتونی رابینز: انسان ماشین اثبات باورهای خود است.

تیک آکادمی اعتماد به نفس کریم زاده فرمول و تمرین تغییر باور

برای دانلود فایل  ویدیویی و فایل صوتی  روی دکمه های زیر کلیک کنید: