درس هفتم دوره اعتماد به نفس پولادین

به درس هفتم از دوره آموزشی “اعتمادبه نفس پولادین،” خوش آمدید.

امروز در این درس در مورد موضوعات زیر صحبت خواهم کرد:

تیک آکادمی اعتماد به نفس کریم زاده موانع موفقیت شما کدامند؟

تیک آکادمی اعتماد به نفس کریم زاده معجزه مسئولیت پذیری کامل و 100%

تیک آکادمی اعتماد به نفس کریم زاده چرا مسئولیت پذیری اینقدر مهم و ضروری است؟

تیک آکادمی اعتماد به نفس کریم زاده تمرین کاربردی برای توقف غر زدن و مقصر دانستن دیگران

برای دانلود فایل  ویدیویی و فایل صوتی  روی دکمه های زیر کلیک کنید: