درس پنجم دوره اعتماد به نفس پولادین

به درس پنجم از دوره آموزشی “اعتمادبه نفس پولادین،” خوش آمدید.

امروز در این درس در مورد موضوعات زیر صحبت خواهم کرد:

تیک آکادمی اعتماد به نفس کریم زاده نتایج منفی کمبود اعتماد به نفس در زندگی

تیک آکادمی اعتماد به نفس کریم زاده احساس عدم کنترل بر زندگی

تیک آکادمی اعتماد به نفس کریم زاده باورهای ضعیف و نتایج ضعیف

تیک آکادمی اعتماد به نفس کریم زاده رنج خود واقعی نبودن

تیک آکادمی اعتماد به نفس کریم زاده چرا بچه های ما اعتماد به نفس شان پایین است؟

برای دانلود فایل  ویدیویی و فایل صوتی  روی دکمه های زیر کلیک کنید: