درس چهارم دوره اعتماد به نفس پولادین

به درس چهارم از دوره آموزشی “اعتمادبه نفس پولادین،” خوش آمدید.

 

امروز در این درس در مورد موضوعات زیر صحبت خواهم کرد:

تیک آکادمی اعتماد به نفس کریم زادهقدم اول افزایش اعتماد به نفس چیه؟

تیک آکادمی اعتماد به نفس کریم زادهنشانه های اعتماد به نفس پایین

تیک آکادمی اعتماد به نفس کریم زادهخود کم بینی و باور نداشتن خود

تیک آکادمی اعتماد به نفس کریم زادهدلیل کارها و مهارت های نیمه تمام زیاد

تیک آکادمی اعتماد به نفس کریم زادهمهارتهای ارتباطی ضعیف و خجولی

تیک آکادمی اعتماد به نفس کریم زادهناتوانی در پرزنت خود و فروش

تیک آکادمی اعتماد به نفس کریم زادهترس زیاد و ریسک پذیری پایین

برای دانلود فایل  ویدیویی و فایل صوتی  روی دکمه های زیر کلیک کنید: