درس دوم دوره اعتماد به نفس پولادین

به درس دوم از دوره آموزشی “اعتمادبه نفس پولادین،” خوش آمدید.

امروز در این درس در مورد موضوعات زیر صحبت خواهم کرد:

تیک آکادمی اعتماد به نفس کریم زاده4 مرحله مهم یادگیری

تیک آکادمی اعتماد به نفس کریم زادهچگونه هر مهارتی را به درستی یاد بگیریم؟

تیک آکادمی اعتماد به نفس کریم زادهراز یادگیری مهارتها و ساخت کانالهای نورونی در مغز

تیک آکادمی اعتماد به نفس کریم زادهدو فاکتور فوق العاده ضروری برای مفید واقع شدن آموزش ها و تغییر در زندگی

تیک آکادمی اعتماد به نفس کریم زاده4 مرحله مهم رشد فردی

 

برای دانلود فایل  ویدیویی و فایل صوتی  روی دکمه های زیر کلیک کنید: