درس چهاردهم دوره اعتماد به نفس پولادین

به درس چهاردهم (درس آخر)  از دوره آموزشی “اعتمادبه نفس پولادین،” خوش آمدید.

امروز در این درس در مورد موضوعات زیر صحبت خواهم کرد:

تیک آکادمی اعتماد به نفس کریم زاده جمع بندی دوره و چند تلنگر اساسی

تیک آکادمی اعتماد به نفس کریم زاده اعتماد به نفس پیشرفته و حرفه ای

تیک آکادمی اعتماد به نفس کریم زاده ستونهای مهم قصر اعتماد به نفس

تیک آکادمی اعتماد به نفس کریم زاده چگونه افکار منفی مان را کنترل کنیم؟

تیک آکادمی اعتماد به نفس کریم زاده چگونه با ترسهایمان مقابله کنیم؟

تیک آکادمی اعتماد به نفس کریم زاده نسخه نهایی برای یک اعتماد به نفس دائمی و پیشرفته

برای دانلود فایل  ویدیویی و فایل صوتی  روی دکمه های زیر کلیک کنید: