درس سیزدهم دوره اعتماد به نفس پولادین

به درس سیزدهم از دوره آموزشی “اعتمادبه نفس پولادین،” خوش آمدید.

امروز در این درس در مورد موضوعات زیر صحبت خواهم کرد:

تیک آکادمی اعتماد به نفس کریم زاده کاهش استرس و افزایش بازدهی و انرژی با تکنیک قدرتمند تنفسی براندن بوچارد

برای دانلود فایل  ویدیویی و فایل صوتی  روی دکمه های زیر کلیک کنید: