درس دوازدهم دوره اعتماد به نفس پولادین

به درس دوازدهم از دوره آموزشی “اعتمادبه نفس پولادین،” خوش آمدید.

 

امروز در این درس در مورد موضوعات زیر صحبت خواهم کرد:

تیک آکادمی اعتماد به نفس کریم زادهفرمول اعتماد به نفس فوری و موارد کاربرد آن

تیک آکادمی اعتماد به نفس کریم زادهتکنیک عملی و  فوق العاده حلقه اعتماد به نفس برای افزایش اعتماد به نفس فوری

برای دانلود فایل  ویدیویی و فایل صوتی  روی دکمه های زیر کلیک کنید: