برچسب بایگانی

یادگیری در روانشناسی

حدود 4 سال پیش دوست نادانی داشتم که می‌گفت من همه‌چیز را می‌دانم و وقتی من از خوبی‌ها و مطالب مفید یک کتاب عالی برایش صحبت می‌کردم سریع عکس‌العمل نشان می‌داد و می‌گفت که " اینا که چیزی نیست، من می دونم." این شخص هیچ‌وقت حاضر نبود که وقت بگذارد و در مورد موفقیت، حل مسئله، و مهارت‌های ارتباطی و…
بیشتر بخوانید