برچسب بایگانی

کارگاه افزایش اعتماد به نفس

این کارگاه در سه روز و در تاریخ 27 الی 29 مرداد ماه 97 در شهرستان مهاباد  به مدت حدوداً 12 ساعت و در موسسه اعتماد به نفس با حدود 20 نفر شرکت کننده برگزار شد. کارگاه با شور و اشتیاق فراوان شرکت کنندگاه برگزار شد و در مورد موضوعات مختلفی بحث شد. اول در مورد آسیبهای خجالتی بودن صحبت شد و افراد شرکت…
بیشتر بخوانید