برچسب بایگانی

چگونه با اعتماد به نفس حرف بزنیم؟

گاهی پیش می‌آید که  وقتی در جمعی شروع به صحبت کردن می‌کنیم، متوجه می‌شویم که افراد به صورتی که رضایت ما را فراهم کند به ما گوش نمی‌دهند و یا متوجه می‌شویم که خیلی از حضار کار کردن با موبایل و یا صحبت کردن با بغل‌دستی‌شان را به گوش دادن به ما ترجیح می‌دهند.  این امر باعث می‌شود که اعتمادبه‌نفس ما…
بیشتر بخوانید