برچسب بایگانی

تکنیک های هدف گذاری

یکی از مسائلی که اعتماد به نفس ما را به طرز شگفت انگیزی بالا می برد واز ما یک شخص با اعتماد به نفس بالا می سازد داشتن هدف در زندگی است در واقع یکی از مهم‌ترین قطعات پازل موفقیت داشتن هدف و هدفگذاری است. خردمندی می گوید: اگر ما ندانیم که به کجا می خواهیم برویم هیچوقت به آن مقصد نخواهیم…
بیشتر بخوانید