مهمترین دلیل اهمالکاری در قسمت قبلی در مورد یکی از دلایل مهم اهمالکاری صحبت کردیم و آن عزت نفس پایین بود. عزت نفس از هر چیزی مهم تر است. به نظر من اگر فقط بخواهیم یک چیز را در زندگی خودمان درست کنیم و بقیه مسائل خودبخود درست شود آن چیز فقط و فقط عزت نفس است. کاشکی سیستم آموزشی…
بیشتر بخوانید