یکی از عوامل مهمی که باعث می‌شود اعتمادبه‌نفس ما شدیداً مخدوش شود و ما انگیزه و روحیه خود را از دست بدهیم نرسیدن به اهدافمان است. خیلی وقت‌ها با شور و اشتیاق اهدافی را برای خودمان تعیین می‌کنیم، حتی آن‌ها را می‌نویسم ولی بعد از مدتی نه‌تنها به اهدافمان نرسیده‌ایم بلکه مدت‌ها وقت خودمان را هم…
بیشتر بخوانید