در مقاله قبلی در مورد تصویر ذهنی صحبت کردیم و در این مقاله و مقاله بعدی راهکارهای عملی را برای تقویت تصویر ذهنی توضیح خواهیم داد. راهکار اول: کنترل ورودي هاي ذهن اکثر افکار روزانه ما منفي هستند و نگراني‌هاي که هيچ‌وقت براي ما روي نمي‌دهند. پس اولين کار براي تقويت تصوير ذهني اين است که…
بیشتر بخوانید